Σάββατο, 16 Μαΐου 2009

ΘΕΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 2009

Ολοκληρώθηκε ομαλά το πρώτο μάθημα των πανελληνίων εξετάσεων, δηλαδή η Έκθεση। Οι περισσότεροι από τους υποψηφίους έκριναν τα θέματα βατά και κατανοητά। Η δική μου εκτίμηση κάπως διαφέρει। Πιο συγκεκριμένα, το κείμενο του Τερζάκη βρίθει μεταφορών, με αποτέλεσμα τη δυσκολία μετατροπής τους σε κυριολεκτικό λόγο στην περίληψη। Άλλωστε και το κείμενο του προηγούμενου έτους ήταν τελικά δύσκολο εξαιτίας του ίδιου ακριβώς λόγου। Εξίσου δύσκολη κρίνεται και η β1 , καθώς δύσκολα κατανοεί ο υποψήφιος ότι καλείται να αποδείξει πώς τα βιβλία δημιουργούν διαλεκτική προσωπικότητα। Όσον αφορά τις υπόλοιπες ασκήσεις, παρ' όλο που κρίνονται εύκολες, εγώ απλά αναμένω τα αποτελέσματα, διότι ακόμη και στην μετατροπή ενεργητικής σε παθητική (και το αντίστροφο) άκουσα "διάφορες" εκδοχές। Τέλος, το θέμα της έκθεσης αποτελεί αντικείμενο διερεύνησης της Α΄ Λυκείου, ενώ τα δύο ζητούμενα δύσκολα μπορούν να συνδυαστούν σε ένα κείμενο। Εν ολίγοις, θεωρώ ότι στην καλύτερη των περιπτώσεων τα αποτελέσματα θα είναι παρόμοια με τα περσινά।

Δεν υπάρχουν σχόλια: