Πέμπτη, 6 Ιανουαρίου 2011

ΞΑΝΘΗ, ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (1922-1930)

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Υπουργεία
• Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας (Γενική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος), Πληθυσμός της Ελλάδος (κατά την απογραφήν της 15-16 Μαΐου 1928), Αθήναι, Εθνικό Τυπογραφείο, 1935.
• Υπουργείο Εξωτερικών, Σύμβασις περί ανταλλαγής των ελληνικών και τουρκικών πληθυσμών (υπογραφείσα εν Λωζάννη τη 30 Ιανουαρίου), Αθήνα, 1923
• Υπουργείο Υγιεινής, Προνοίας και Αντιλήψεως (τμήμα στατιστικής), Απογραφή (ενεργηθείσα κατ’ Απρίλιον 1923) Προσφύγων, Αθήναι, Εθνικό Τυπογραφείο, 1923.

Εφημερίδες
• Αθήναι (1922, 1923, 1924)
• Βραδυνή (1922, 1923)
• Ελεύθερον Βήμα (1922, 1923, 1924)
• Μακεδονία (1922, 1923, 1924)

Περιοδικές εκδόσεις
• Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τμ. 8 και 9
• Ελληνική Ιατρική (1933)
• Ετήσιον προσφυγικόν ημερολόγιον (1926)
• Θρακικά Χρονικά, τχ. 31, 34, 38, 39, 42 και 46.
• Θρακική Επετηρίδα, τχ. 5
• Θρακική Ηχώ, 1992
• Θρακική Στοά, 1932
• Ιστορικά, Ελευθεροτυπία, 11/5/2000
• Πανελλήνιο και Μικρασιατικό Ημερολόγιον (1926)

Πηγές άμεσες
1) Eddy Ch. B., Greece and the Greek refugees, London, George Allen & Unwin Ltd, 1931.
2) Report of professors of the university of Athens and Salonica, Bulgarian Attrocities in Greek Macedonia and Thrace, Αθήνα [χ.ο.], 1945
3) Αλτσιτζόγλου Φ., Οι γιακάδες και ο κάμπος της Ξάνθης, Αθήνα, [χ.ο.], 1941.
4) Γενική Διεύθυνσις Θράκης, Επίσημος Έκθεσις – Απολογισμός 1931, Κομοτηνή, Θρακική Στοά, Λεύκωμα Μακεδονίας – Θράκης, (εδκ.) Δρακόπουλος, 1932.
5) Δήμησσας Κ.Α., Επιδημιολογία της ελονοσίας εν Μακεδονία και Θράκη, Θεσσαλονίκη, Ελληνική Ιατρική, 1933.
6) Δοξιάδης Α., Οι εκ Βουλγαρίας πρόσφυγες, Αθήναι, Ετήσιον προσφυγικόν ημερολόγιον, (εκδ.) Λαμπρόπουλος, τμ. 1, 1926.
7) Καργιώτης Κ. Α. (επιμ.), Διατάξεις αφορώσαι την πρόνοιαν και αστικήν εγκατάστασιν των προσφύγων, Αθήνα, Υπουργείο Υγιεινής, Προνοίας και Αντιλήψεως, 1926.
8) Κόκκινος Δ., Η αστική εγκατάστασις, Αθήνα, Πανελλήνιο και Μικρασιατικό Ημερολόγιον, τ. 1, 1926.
9) Κυριακίδης Στ.Π., Η Δυτική Θράκη και οι Βούλγαροι, Αθήναι, Σύλλογος προς διάδοσιν των ωφελίμων βιβλίων, 1919.
10) Κωνσταντινίδης Γ., Έκκλησις των κατοίκων Θράκης προς πάντας τους πεπολιτισμένους λαούς της Γης, Αθήνα, ανάτυπο από το Β΄ τόμο της έκδοσης της Εταιρείας Θρακικών Μελετών, 1979.
11) Μιχαλακόπουλος Α., Μικταί Σελίδες, Αθήνα, [χ.ο.], 1967.
12) Πάλλης Α.Α., Η ανταλλαγή των πληθυσμών (από άποψη νομική και ιστορική και η σημασία της για τη διεθνή θέση της Ελλάδος), Αθήνα, εκδ. Βάρτσου, 1933,
13) Πάλλης Α.Α., Στατιστική μελέτη περί των φυγλετικών μεταναστεύσεων Μακεδονίας και Θράκης κατά την περίοδο 1912-1924, [χ.ο], 1925
14) Παπαευγενίου Α., Βόρειος Ελλάς. Μειονότητες από στατιστικής εν σχέσει με τον πληθυσμόν και την εκπαίδευσιν, Θεσσαλονίκη, [χ.ο], 1946.
15) Χρυσοχόος Α.Ι., Η κατοχή εν Μακεδονία. Οι Βούλγαροι εν Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Θεσσαλονίκη, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1951
16) Ψάλτης Στ., Η Θράκη και η δύναμις του εν αυτή ελληνικού στοιχείου. Α΄. Στατιστικαί περί του Ελληνικού πληθυσμού πληροφορίαι, Αθήνα, Σύλλογος προς διάδοσιν ωφέλιμων βιβλίων, 1919.


Πηγές έμμεσες

1) Βερέμης Θ., Οι επεμβάσεις του στρατού στην ελληνική πολιτική (1916-1936), Αθήνα, Εξάντας, 1977.
2) Ι Έξοδος, Μαρτυρίες από τις επαρχίες των δυτικών παραλίων της Μικρασίας, Αθήνα, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, τμ. Α΄, 1980.
3) Ι Έξοδος. Μαρτυρίες από τις επαρχίες της Κεντρικής και Νότιας Μικρασίας, Αθήνα, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, τμ. Β΄, 1982.
4) Γεωργαντζής Π.Α., Προξενικά αρχεία Θράκης, Ξάνθη, Στέγη Γραμμάτων και Καλών Τεχνών Δήμου Ξάνθης, τ. Α΄, 1998.
5) Γκιζέλη Β. Γ., Η κοινωνική ένταξη των αστών προσφύγων στην πόλη, Αθήνα, Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τμ. 9, 1992.
6) Λιάκος Α., Εργασία και πολιτική στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου, Αθήνα, Ίδρυμα έρευνας και παιδείας της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος, 1993.
7) Σβολόπουλος Κ., Η ελληνική εξωτερική πολιτική (1900-1945), Αθήνα, Εστία, 1992.

Δεν υπάρχουν σχόλια: